Nasza jednostka

Skład osobowy Zarządu:

 1. Zbigniew STANDARPrezes
 2. Paweł KACZMAREKWiceprezes
 3. Jan BRAGUNSekretarz
 4. Jacek LAMPESkarbnik
 5. Jerzy KWIATKOWSKINaczelnik
 6. Paweł KACZMAREK kwatermistrz
 7. Edward CIOŁKOWIAK członek zarządu
 8. Piotr SADŁOWSKIczłonek zarządu

 Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

 1. Tomasz DERAPrzewodniczący 
 2. Jan DEUTSCHMAN –   członek 
 3. Tadeusz KWIATKOWSKI członek

 Członkowie jednostki 

 1. Zbigniew STANDAR
 2. Paweł KACZMAREK
 3. Edward CIOŁKOWIAK
 4. Jacek LAMPE
 5. Jerzy KWIATKOWSKI
 6. Tomasz DERA
 7. Piotr KASEJA
 8. Piotr SADŁOWSKI
 9. Jan BRAGUN
 10. Jan DEUTSCHMAN
 11. Krzysztof GROCHAL
 12. Jacek ZYZIAK
 13. Zdzisław RUMPLEWICZ
 14. Radosław RUMPLEWICZ
 15. Arkadiusz ROK
 16. Tadeusz BUKSA
 17. Jacek SCHROEDER
 18. Marcin WOŹNICKI
 19. Tadeusz KWIATKOWSKI
 20. Marta CICHOWICZ
 21. Emila KRÓLAK
 22. Jacek Janicki 
 23. Jacek ŻYCHLIŃSKI
 24. Bartosz MAJEWSKI
 25. Piotr SABINOWICZ
 26. Tomasz MIERZEJEWSKI
 27. Marcin CIERNIAK
 28. Szymon HAJKOWSKI
 29. Maciej NOWICKI
 30. Andrzej KOŁODZIEJOWSKI
 31. Adam JARCZYŃSKI
 32. Anna ŚLUSARCZYK
 33. Krzysztof TRAWIŃSKI
 34. Franciszek CZERWIŃSKI
 35. Wojciech ŁYŚ

Dodaj komentarz