XVI Mistrzostwa Wielkopolski Strażaków 22-23.08.2015 r.

W dniu 22-23.08.2015 roku odbyły się XVI Mistrzostwa Wielkopolski Strażaków PSP OSP w płetwonurkowaniu.
Mistral reprezentowali Andrzej Kołodziejewski, Krzysztof Trawiński, Sławomir Śledz.