60-lecie Komisji Działalności Podwodnej

W dniach 7-10 kwieciań 2016 odbył się Jubileuszowy Zlot instruktorów i działaczy KDP CMAS .

Nasz klub reprezentowali : E. Ciołkowiak
J. Kwiatkowski.

Michał Górny przywitał gości i podsumował rok 2015 w KDP, a Marcin Dąbrowski zaprezentował działalność szkoleniową w naszej organizacji natomiast Marcin Kasprzak omawiał działania podkomisji Jakości i bezpieczeństwa.
Marcin Wajdyk zaprezentował zmodernizowany program szkolenia oraz nowe materiały dydaktyczne specjalizacji Płetwonurek poszukiwacz – wydobywca. Po panelu dyskusyjnym Karina Kowalska i Justyna Wasiak zaprezentowały w swojej prelekcji książkę Karl Heinrich Klingert – Obywatel Wrocławia. Rozważania o medycynie nurkowej – teraźniejszość i przyszłość prezentował prof. Frantisek Novomesky. Przed nami kolejne wykłady oraz wspólna kolacja na zamkowym dziedzińcu.
Doradca Prezydenta RP Piotr Nowacki uczestniczył w Jubileuszu 60-lecia istnienia Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK w Rynie.
Doradca odczytał list Pana Prezydenta skierowany do uczestników i organizatorów Jubileuszu oraz odebrał statuetkę dla Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, przyznawaną przy okazji okrągłych rocznic, dla bardzo ważnych osób z okazji Jubileuszu 60-lecia lub dla wybitnie zasłużonych dla Komisji Działalności Podwodnej.