Wprowadzenie

OSPRW-Mistral – Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego Mistral w Poznaniu jest to klub zajmujący się ratownictwem wodnym na terenie Wielkopolski.

Cel działania

Celem OSPRW-Mistral jest:
1. udział w ratownictwie technicznym prowadzonym przez straż pożarną,
2. prowadzić działalność w zakresie ratownictwa wodnego ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania i wydobywania zwłok,
3. udział w akcjach ratowniczych podczas klęski żywiołowej powodzi i zagrożenia powodziowego,
4. ścisła współpraca z organami ścigania w zakresie poszukiwania i wydobywania dowodów rzeczowych,
5. udział w obronie cywilnej,
6. uświadomienie ludności o potrzebie i sposobach zachowania ostrożności w kontaktach z wodą,
7. rozwijanie wśród członków OSPRW-Mistral zamiłowania zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu,
8. wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego statutu.
 

Sposób reprezentacji

  1. dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych osp, wymagane są podpisy dwóch członków zarządu,
  2. dla ważności innych pism i dokumentów, wymagane są dwa podpisy – prezesa lub wicepezesa oraz członka zarządu osp.

Dodaj komentarz